Bu konuda bircok goruş vardır. Bazı­ları acele kacamaklarla ya da fark edilme korkusuyla yaşanan ilk cinsel deneyimlerin erkeği cabuk boşalma­ya sevk ettiğine inanıyor.
Diğerleri, nedenin endişe ya da erotik uyarılara aşırı duyarlılık oldu­ğunu ileri suruyor.
Unlu seksolog Helen Singer Kap­lan, sorunun temelinde erkeğin or­gazmdan hemen onceki duygularını ayırt edememesi, dolayısıyla da de­netim altına alamamasının yattığına inanıyor. Bircok seks terapistinin de desteklediği bu teoride sorun cocu­ğun idrarını tutmayı oğrenmesine benzetiliyor; nitekim cocuklar dolu bir idrar kesesinin nasıl bir duygu olduğunu anlamadan, buna alışmadan ve bunun uzerinde kontrol sağlama­dan idrarlarını tutamazlar.
Fiziksel nedenler cok seyrek go­rulur, ama bir erkek boyle bir sorunu daha once hic yaşamadıysa ve ko­şullarda (orneğin eş değiştirme gibi) hicbir değişiklik olmadıysa, dokto­run prostat sorunu ya da norolojik bir hastalık olasılığını dışlaması ge­rekir.
Tedavi
Standart tedavi seks terapisidir, ama ilac tedavisi de uygulanabilir. Araş­tırmacılar yeni antidepresanlardan bazılarının (orneğin sertralin) boşal­mayı geciktirerek her iki eş acısın­dan da doyumu artırabildiğini belir­lemiştir. İlacın aralıklı kullanılması da surekli kullanım kadar etkili gorunu­yor. Bununla birlikte, bulantı ve cin­sel istek azalması gibi yan etkileri vardır.
Erken boşalma vakalarının co­ğunda seks terapisi başarılı sonuc veriyor ve bazen birkac haftada so­nuc alınıyor. Ama bu yaklaşım eşler arasında iyi bir iletişim olmasını ve disiplinli bir yaklaşımı gerektiriyor.
Bircok cift icin bir seks terapisti­nin yardımını almak yararlıdır, cunku onceden belirlenmiş bir programı ve bir “yetkili” tarafından dile getirilen yapılacaklar’ ile ‘yapılmayacaklar’ı uygulamak daha kolaydır.
Ayrıca seks terapisti eşleri kendi cinselliklerini keşfetme konusunda eğitebilir, bu sorun nedeniyle birik­miş olabilecek endişe ve ofkelerin giderilmesini sağlayabilir ve eşleri destekleyip teşvik edebilir. Bazen seks terapisti erken boşalma sorunu ele alınmadan once, bir danışmanla ilişkinin ele alınmasını onerebilir.
Bununla birlikte, eşlerin ikisi de gercekten istekliyse, kendi cinsellik­leri konusuna rahat yaklaşıyorlarsa ve bu sorun nedeniyle ilişkileri cok zarar gormediyse, bu egzersiz dizi­sini evde kendi başına uygulamak da mumkun olabilir.
Tedavide neler yapılır ?
Terapistlerin coğu “beş duyuya odaklanma” egzersiziyle “durup-başlama” tekniğini ya da “sıkma” tekniğini birlikte kullanıyor.
Beş duyuya odaklanma, unlu seksologlar Masters ve Johnson ta­rafından geliştirilen bir yontemdir. Bu yontem, uyarılma ve orgazma ulaşma baskısı olmaksızın, dolayı­sıyla cinsel ilişkide başarılı olma en­dişesinin bulunmadığı rahat bir or­tamda, eşlerin yeniden birbirlerine dokunma ve okşamanın hazzına varması icin tasarlandı.
Bircok ciftte cinselliğe ilişkin duygular esas olarak orgazma ve birbirlerine haz verip veremeyecek­lerine odaklanmıştır. Beş duyuya odaklanma yontemi cifte her şeye yeniden başlama fırsatı veriyor.
Durup-başlama tekniğinde kadın erkeğe masturbasyon yaptırmaya başlıyor, erkek orgazma yaklaştığını hissettiği anda işaret edince duruyor ve erkeğin orgazma ulaşma durtusu gecene kadar bekliyor. Sonra bir kez daha eşini uyarmaya başlıyor ve bu surec birkac kez tekrar edildikten sonra orgazma izin veriliyor. Sıkma tekniğinde kadın orgazma yaklaşan erkeğin penisini 15-20 saniye sıka­rak orgazma ulaşma durtusunun gecmesini ve penisteki sertleşmenin biraz azalmasını sağlıyor. Bu teknik­te de orgazma izin verilene kadar aynı surec birkac kez tekrarlanıyor.
Bu iki tekniğin etkili olmasının nedeni, erkeği orgazmdan hemen onceki duygulara alıştırarak, bunlar uzerinde adım adım denetim kurmasına olanak vermesidir. Bazı er­kekler bu denetimi bir kez oğrenin­ce artık surdurduklerini soylerken, diğer bazıları belli aralıklarla bu eg­zersizi tekrarlama gereği duyabilir.
Kaldı ki, cinselliği sadece bir or­gazm aracı olarak değil, gevşeme ve karşılıklı haz alma yontemi olarak ele almanın butun ilişkilerde goz onunde tutulması gereken iyi bir il­ke olduğu unutulmamalıdır. Burada tanımlanan egzersizin izleyen aylar­da belli aralıklarla tekrarlanması ge­rekebilir.
Başarı oranı cok yuksektir ve seks terapistleri 3-4 ay sonra “tam duzel­me” oranının %90′ın uzerinde oldu­ğunu bildirmektedir